درباره ما

سایت رستاک گرافیک در بهمن ماه ۱۴۰۰ با هدف فروش لینک های دانلود سایت فرا گرافیک با قیمت هر لینک دانلود فقط ۵۰۰۰ هزار تومان راه اندازی شده است. سایت رستاک گرافیک زیر مجموعه سایت بزرگ فرا گرافیک می باشد.